کاربران |  پذیرندگان

  021-88626830

فرصتهای شغلی

لطفا رزومه بروز شده خود را به آدرس hr@atipay.net ارسال کنید ، جهت تسریع در بررسی رزومه تان توسط همکاران ما در واحد منابع انسانی ، در بخش موضوع ایمیل (subject) عنوان شغلی مورد نظر را وارد نمایید.

کارشناس ارشد توسعه محصول

مسئول دفتر مدیرعامل